• info@tramrang.com
  • 028 222 07 222 - 0945 973 439 - 0901 683 439
nguy co gay benh nha chu 01
13 - 08 - 2013

Các yếu tố nguy cơ gây bệnh nha chu

Chế độ dinh dưỡng và bảo vệ sức khỏe răng miệng không ...

rang mieng va benh nghiem trong 01
09 - 08 - 2013

Răng miệng và bệnh nghiêm trọng

Nhiều người chắc chắn sẽ thay đổi định kiến nha sĩ chỉ ...

chan rang
24 - 01 - 2013

Nguyên nhân chân răng có mủ

Răng có mủ thường từ 2 nguyên nhân: Nguyên nhân thứ 1: ...