Nếu chải răng sạch mà vẫn bị sâu thì phải làm gì?

Nếu bạn đã chải răng kỹ mà vẫn bị sâu răng thì mức độ sâu răng chắc chắn là không trầm trọng, sâu răng cũng sẽ rất ít và nhẹ hơn là bạn không chải răng. Như trên đã nói: do cấu tạo của mặt nhai răng, có lớp men rất dày nhưng ở những…