• info@tramrang.com
  • 028 222 07 222 - 0945 973 439 - 090 168 3439
lam gi khi chai rang sach van bi sau rang 02
05 - 08 - 2013

Nếu chải răng sạch mà vẫn bị sâu thì phải làm gì?

Nếu bạn đã chải răng kỹ mà vẫn bị sâu răng thì ...