Tìm hiểu về hệ răng sữa và hệ răng vĩnh viễn của người

Ở loài người chỉ có 2 hệ răng đó là hệ răng sữa (milk teeth, deciduous dentition) và hệ răng vĩnh viễn (permanent dentition).

– Răng sữa bắt đầu mọc ở tháng thứ thứ 6 sau khi sinh và hoàn tất bộ răng sữa ở tháng thứ 22 đến 24th gồm: 20 răng

+ 8 răng cửa (incisors)

+ 4 răng nanh (canines)

+ 8 răng hàm (răng cối sữa, deciduous molars),

Ở hệ răng sữa không có răng tiền hàm (tiền cối, cối nhỏ, premolars).

tim-hieu-he-rang-sua-he-rang-vinh-vien-cua-nguoi

– Hệ răng vĩnh viễn có 32 răng

Răng vĩnh viễn đầu tiên mọc trên hàm là răng hàm (răng cối lớn) thứ nhất mọc lúc 6 tuổi nên còn gọi là răng 6 tuổi. Răng nầy mọc phía trong các răng hàm sữa và không thay cho răng sữa nào cả.

Đến 7 tuổi các răng cửa sữa bắt đầu lung lay để răng vĩnh viễn mọc lên thay thế và đến 12 tuổi thì hoàn tất việc thay răng sữa bằng răng vĩnh viễn, lúc nầy đứa trẻ đã có 28 răng. Đến tuổi trưởng thành sau 18 tuổi, một người sẽ có 32 răng gồm:

+ 8 răng cửa vĩnh viễn (permanent incisors)

+ 4 răng nanh vĩnh viễn (permanent canines),

+ 8 răng tiền hàm vĩnh viễn (răng cối nhỏ, permanent premolars)

+ 12 răng hàm (răng cối lớn, permanent molars)

Răng khôn hay răng hàm thứ 3, hay răng số 8 mọc rất trễ từ 18 tuổi đến 22 tuổi. Răng khôn (3rd molar, wisdom tooth) mọc trễ và thường hay mọc lệch, gây tai biến cho bệnh nhân , ta gọi là tai nạn răng khôn lệch (Accident of malformation wisdom teeth), tai nạn răng mọc ngầm (impacted tooth accident)

Theo nhakhoa212