Đừng súc miệng ngay sau khi chải răng!

Lời khuyên này nghe thật không ổn nhưng theo kinh nghiệm của TS. Nha sĩ Phil Stemmer, TT Hơi thở thơm mát (London, Anh) thì cảm giác lạ lạ lúc đầu này sẽ nhanh chóng qua đi và bạn sẽ nhận thấy rõ hiệu quả của nó. Theo nha sĩ Stemmer, việc không súc miệng…