Vai trò của chất đường trong phòng ngừa sâu răng?

Đường và bột là chất dinh dưỡng không thể thiếu trong khẫu phần ăn của loài người, nhất là trẻ em cần năng lượng để phát triển. Do đó không thể cấm trẻ em ăn đường và bánh kẹo. Vai trò của chất đường trong phòng ngừa sâu răng ? Vấn đề là ăn đường…