• info@tramrang.com
  • 028 222 07 222 - 0945 973 439 - 090 168 3439
chua hoi mieng bang rau thom gia vi 01
10 - 08 - 2013

Mẹo chữa hôi miệng bằng rau thơm, gia vị

Lấy một nắm rau mùi tàu (còn gọi là mùi cần, ngò ...