Chăm sóc khi trẻ thay răng

Trong một lần đùa nghịch, Tít bị ngã đập mắt xuống sàn nhà và gẫy mất chiếc răng cửa. Từ đó đến giờ, cứ Nói chuyện nhổ răng, Tít lại Khóc thét lên vì sợ nghĩ đến lần mất chiếc răng đó. Khổ nỗi, chiếc răng đã mất đó mãi không mọc lên chiếc mới….