• info@tramrang.com
  • 028 222 07 222 - 0945 973 439 - 0901 683 439
tre cham moc rang
24 - 08 - 2013

Chậm mọc răng có liên quan đến nhiều yếu tố

Những chiếc răng sữa đầu tiên của bé mọc vào lúc bé ...

be cham moc rang
28 - 03 - 2013

Trẻ chậm mọc răng có phải còi xương?

Ở mỗi trẻ, tiến trình mọc răng hoàn toàn khác nhau, có ...