• info@tramrang.com
  • 028 222 07 222 - 0945 973 439 - 090 168 3439
xu tri tinh huong tre moc rang 01
13 - 08 - 2013

Cách xử trí một số tình huống khi trẻ mọc răng

Nếu trong thời gian mọc răng sữa, bé sốt tới 38,5 độ ...