• info@tramrang.com
  • 028 222 07 222 - 0945 973 439 - 0901 683 439
yeu to quyet dinh do trang sang cua rang 01
19 - 08 - 2013

9 yếu tố quyết định đến độ trắng sáng của răng

1. Răng trắng do di truyền Đúng. Màu trắng của răng có ...