• info@tramrang.com
  • 028 222 07 222 - 0945 973 439 - 090 168 3439
giam dau khi moc rang khon 01
12 - 08 - 2013

Làm gì để giảm đau khi mọc răng khôn?

Đau đầu, sưng lợi, khó nhai,… là hệ quả do việc mọc ...