• info@tramrang.com
  • 028 222 07 222 - 0945 973 439 - 090 168 3439
dung chi nha khoa dung cach 01
13 - 08 - 2013

Cách dùng chỉ nha khoa đúng cách

Chải răng bình thường chỉ làm sạch được 3 mặt của răng. ...