• info@tramrang.com
  • 028 222 07 222 - 0945 973 439 - 090 168 3439
he so nhai suc nhai cua rang
29 - 08 - 2013

Hệ số nhai, sức nhai của răng

Sức nhai của một người được đánh giá bằng hệ số nhai, ...