Các bước làm răng sứ

Bước 1: Tham vấn và lập kế hoạch Tham vấn: Thầy thuốc nha khoa sẽ trao đổi với bạn về các vấn đề mà bạn quan tâm. Thầy thuốc sẽ tham gia với bạn làm thế nào để bạn có hàm răng, nụ cười đẹp dựa trên quan điểm về văn hóa, chủng tộc, sở…