• info@tramrang.com
  • 028 222 07 222 - 0945 973 439 - 090 168 3439
rang khon 01
14 - 08 - 2013

Răng khôn là gì

Răng khôn là răng nằm phía trong cùng của hai hàm răng ...