• info@tramrang.com
  • 028 222 07 222 - 0945 973 439 - 0901 683 439
rang khon
25 - 01 - 2013

Nhổ 4 chiếc răng khôn có sao không?

Tùy theo số lượng mầm răng, mỗi người sẽ có từ 28-32 ...