• info@tramrang.com
  • 028 222 07 222 - 0945 973 439 - 0901 683 439
anh huong khi moc rang khon 01
12 - 08 - 2013

Răng khôn là gì? Những ảnh hưởng khi mọc răng khôn?

Răng khôn (răng số tám hay răng hàm lớn thứ ba) là ...