• info@tramrang.com
  • 028 222 07 222 - 0945 973 439 - 0901 683 439
anh huong moc rang khon 01
14 - 08 - 2013

Mọc răng khôn có những ảnh hưởng gì

Khi răng khôn gây ra hoặc có xu hướng gây ra tác ...

anh huong khi moc rang khon 01
12 - 08 - 2013

Răng khôn là gì? Những ảnh hưởng khi mọc răng khôn?

Răng khôn (răng số tám hay răng hàm lớn thứ ba) là ...

dieu tri moc rang khon 01
12 - 08 - 2013

Điều trị khi mọc răng khôn như thế nào?

Vào một ngày đẹp trời, chiếc răng khôn tự dưng chồi lên. ...