• info@tramrang.com
  • 028 222 07 222 - 0945 973 439 - 0901 683 439
cau tao mo hoc cua rang
31 - 08 - 2013

Cấu tạo mô học của răng

Cấu trúc của răng có nhiều lớp, từ ngoài vào trong: * ...

men rang tu dau ma co 01
15 - 08 - 2013

Men răng từ đâu mà có

Vệ sinh răng miệng thường xuyên chỉ là một phần trong các ...