Làm gì khi trẻ bị đau răng?

Răng trẻ sau khi nhổ không thể và cũng không cần phải trồng lại. Tuy nhiên, việc “trống vắng” một chiếc răng đối với trẻ là một điều khó chịu, có thể ảnh hưởng đến chuyện ăn uống hàng ngày của trẻ. Do đó, hãy lưu ý chăm sóc răng cho trẻ. Khi răng hay…