• info@tramrang.com
  • 028 222 07 222 - 0945 973 439 - 0901 683 439
luu y khi moc rang khon 01
13 - 08 - 2013

10 lưu ý khi mọc răng khôn

Đau đầu, sưng lợi, khó nhai,… là hệ quả do việc mọc ...