Vùng miệng thay đổi khi mang thai

Bạn đang mang thai, bạn cần phải đặc biệt chú ý đến việc vệ sinh răng miệng hơn trong giai đoạn này- giai đoạn có sự thay đổi lớn về hóc môn. Tác động của hormone Việc tăng các kích thích tố trong thời kỳ đầu mang thai khiến lượng metallic trong miệng họ xuất…