Tìm hiểu về răng khôn

Tuổi 16-18 là tuổi trưởng thành với nhiều thay đổi về tâm sinh lý và mọc răng khôn cũng là một trong số đó. Tuy nhiên, thường thì người ta không mấy khi để ý đến những chiếc răng khôn “sinh sau đẻ muộn này” trừ những chiếc mọc lệch cần phải nhổ mà không…