• info@tramrang.com
  • 028 222 07 222 - 0945 973 439 - 0901 683 439
tac dung fluor doi voi rang 01
13 - 08 - 2013

Chất Florua có tác dụng gì đối với răng

Men răng cứng và bao gồm nhiều thanh khoáng chất nhỏ khít ...