Vai trò của Flour trong sức khỏe răng miệng

Ông cũng quan sát thấy rằng những nốt này liên hệ với hiện tượng giảm khả năng sâu răng. Sự phát hiện này dẫn đến cuộc thử nghiệm Fluor trong nguồn nước và chính cuộc thử nghiệm này đã chúng minh rằng Fluor nhân tạo phòng ngừa được sâu răng trong nha khoa. Những chuyên…