• info@tramrang.com
  • 028 222 07 222 - 0945 973 439 - 0901 683 439
dieu tri nhiet mieng mua nang nong
22 - 08 - 2013

Điều trị nhiệt miệng mùa nắng nóng

1. Dùng thuốc uống Ngậm chất chát trong miệng: chất chát có ...