Liệu có thể diệt con streptococcus mutans hay không?

Vi khuẩn gây sâu răng hiện diện ở môi trường miệng của tất cả mọi người. Giống như là một dịch bệnh mà ai cũng mắc phải, ai cũng có vi khuẫn streptococcus mutans trong miệng, kể cả những người không sâu răng bao giờ (Gọi là caries free) trong miệng của họ cũng có…