• info@tramrang.com
  • 028 222 07 222 - 0945 973 439 - 0901 683 439
moc rang khon nhung dieu can biet 01
12 - 08 - 2013

Mọc răng khôn và những điều cần biết

Đau đầu, sưng lợi, khó nhai,… là hệ quả do việc mọc ...