• info@tramrang.com
  • 028 222 07 222 - 0945 973 439 - 0901 683 439
phan biet sot moc rang va sot thong thuong
04 - 09 - 2013

Phân biệt sốt do mọc răng và sốt thông thường ?

Trong giai đoạn mọc răng, nhiều bé có dấu hiệu sốt kèm ...