• info@tramrang.com
  • 028 222 07 222 - 0945 973 439 - 090 168 3439
khi nao nen nho rang so 8 moc lech 01
13 - 08 - 2013

Răng số 8 bị mọc lệch khi nào nên nhổ

Răng số 8 hay còn gọi là răng khôn thường mọc từ ...