• info@tramrang.com
  • 028 222 07 222 - 0945 973 439 - 0901 683 439
e buot rang 01
25 - 01 - 2013

Chứng ê buốt răng – Nguyên nhân do đâu?

Ê buốt răng (hay còn gọi răng nhạy cảm) là triệu chứng ...