• info@tramrang.com
  • 028 222 07 222 - 0945 973 439 - 0901 683 439
cau tao mo hoc cua rang
31 - 08 - 2013

Cấu tạo mô học của răng

Cấu trúc của răng có nhiều lớp, từ ngoài vào trong: * ...