• info@tramrang.com
  • 028 222 07 222 - 0945 973 439 - 0901 683 439
dieu tri moc rang khon 01
12 - 08 - 2013

Điều trị khi mọc răng khôn như thế nào?

Vào một ngày đẹp trời, chiếc răng khôn tự dưng chồi lên. ...