Bị lở miệng phảo làm sao để cho mau lành

Nếu nghĩ bệnh lở môi, lở miệng do siêu vi Herpes là vì thiếu vệ sinh răng miệng thì sai, vì có ở sạch bao nhiêu vẫn bị bệnh như thường. Bệnh này cũng không tác quái theo kiểu “trời kêu ai nấy dạ” vì thời tiết oi bức như nhiều người tưởng. Các nhà…