• info@tramrang.com
  • 028 222 07 222 - 0945 973 439 - 090 168 3439
tre mut ngon tay anh huong moc rang 01
12 - 08 - 2013

Trẻ mút ngón tay có ảnh hưởng gì đến mọc răng?

Trẻ có thể mút một ngón tay (thường là ngón tay cái), ...