• info@tramrang.com
  • 028 222 07 222 - 0945 973 439 - 090 168 3439
chay mau loi phu nu mang thai
09 - 08 - 2013

Chảy máu lợi ở phụ nữ mang thai

Nếu lợi của bạn bị sưng đỏ, đau và thường chảy máu ...