• info@tramrang.com
  • 028 222 07 222 - 0945 973 439 - 0901 683 439
viem amidan co the gay ap xe thanh sau hong 01
12 - 08 - 2013

Bệnh áp xe sau thành họng và những điều nên biết

Áp-xe thành sau họng được xếp vào nhóm bệnh nhiễm khuẩn vùng ...