Bảng giá tham khảo

Nhổ răng : 70.000 – 250.000 VNĐ

Trám răng : 80.000 – 150.000 VNĐ

Cạo vôi răng : 100.000 – 200.000 VNĐ

Tẩy trắng răng : 1.000.000 – 2.500.000 VNĐ

Răng hàm tháo lắp : 250.000 – 600.000 VNĐ

Răng sứ Mỹ : 1.200.000 VNĐ

Răng sứ TiTan : 2.500.000 VNĐ

Răng sứ Cercon : 4.500.000 VNĐ

Chỉnh hình răng : 25.000.000 VNĐ

Hotline: (028) 222 07 222 – 094 597 3439 – 090 168 3439